Dit boek is een pleidooi om de verleiding te weerstaan om het onderwijs vooral te ontwerpen met nadruk op leuk, aantrekkelijk en zogenaamd adaptief. We willen hier aandacht schenken aan het doordacht ontwerpen van onderwijs, rekening houdend met visies op leren, kenmerken van de doelgroep en de organisatorische context.