Dit boek is een handleiding voor het schrijven van leermiddelen en opleidingsmateriaal. Het boek houdt rekening met leermiddelen voor verschillende doelgroepen lerenden, zowel goede als minder ervaren lezers. Ook gaat het boek in op de specifieke aspecten van zelfinstruerend studiemateriaal.