De kwaliteit van leermiddelen laat te wensen over. Hoe herken je de kwaliteit van goede leermiddelen? In dit artikel beschrijven we hoe je als leraar beter kunt beoordelen wat de sterke kanten zijn van een methode, en waar je zult moeten bijplussen.