Wat komt er kijken bij het zelf maken van leermateriaal? In dit artikel komt aan de orde dat lesgeven iets ander is dan leermateriaal maken. Daarnaast worden er drie trajecten geschetst met behulp waarvan docenten geschoold kunnen worden.