Kunnen adaptieve programma’s met mogelijkheden tot gepersonaliseerd leren een oplossing bieden voor de motivatiecrisis van de Nederlandse leerling? Wij denken van wel. Goed gestructureerde adaptieve programma’s houden de aandacht vast en zijn in staat om op het goede moment, in de goede vorm, het goede aanbod te geven.