In Nederland is de keuzevrijheid groot als het gaat om het gebruik van leermiddelen. In dit artikel beschrijven we op basis van ons onderzoek hoe scholen het beste een onderbouwde keuze kunnen maken.