Waar moeten leraren op letten als zij digitaal leermateriaal zoeken of maken? Overzichtsartikel over alle factoren die bepalend zijn voor de leerzaamheid van leermiddelen.