Als u leermateriaal maakt, komt u voor de keus te staan welke werkvormen het meest geschikt zijn. Daarbij moeten zowel de leerdoelen bereikt worden als de leerlingen gemotiveerd raken.