Een scholingstraject gedeeltelijk op afstand: leermateriaal bekijken, scholingsmiddag daar aan koppelen en daarna de lessen van feedback voorzien.

Bonaire staat, als bijzondere Nederlandse gemeente, voor een grote uitdaging: wereldoriëntatie geven met de Nederlandse kerndoelen als uitgangspunt. De Nederlandse leermiddelen zijn nauwelijks te gebruiken omdat ze niet aansluiten bij de situatie op Bonaire. Wat te doen?

Leermiddelen maken: een vak apart


De oplossing lijkt simpel; leerkrachten zelf leermiddelen laten maken. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens de opleiding komt het maken van leermiddelen nauwelijks aan bod. En als dit wel het geval is geweest, dan zeer globaal. Nadat een aantal lessen al gemaakt was, werd duidelijk dat er behoefte aan begeleiding was. Daarom heeft het openbaar lichaam van Bonaire het CLU ingeschakeld.

Werkwijze


Alleen een scholing is vaak onvoldoende. Beter is het om met elkaar aan het werk te gaan. Door het grote afstandsverschil was dit lastig. Daarom hebben we eerst een aantal lessen bekeken en van feedback voorzien. De feedback varieerde van het aanpassen van het format tot het helemaal uitschrijven van een les. Op deze manier wist iedereen wat er van hem/haar verwacht werd en kon iedereen voor zich zelf bepalen wat goed was en waar aan gewerkt moest worden.
De leerkrachten wisten op deze manier wat er te leren viel tijdens de scholingsmiddag. En daarnaast vloeide het programma op als vanzelf voort uit de bekeken lessen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen

 • Hoe mensen leren
 • Het hanteren van effectieve didactische strategieën (nadruk op activeren van voorkennis)
 • Het SMART formuleren van leerdoelen volgens Bloom
 • Leerstof ordenen
 • Afwisselende en passende opdrachten/werkvormen en differentiatie
 • Goede illustraties/video’s gebruiken
 • Begrijpelijk schrijven

Een aantal eyeopeners tijdens de scholing waren:

 • Met de kennis over hoe mensen leren is het eenvoudig te begrijpen waarom de koppeling tussen het activeren van voorkennis en de gestelde leerdoelen zo belangrijk is.
 • Het ordenen van leerstof kan per vakgebied verschillen. Het is goed om er altijd naar te streven dat verbanden tussen de gedeelten leerstof gelegd worden.
 • Werkvormen kies je als ze passen bij het leerdoel. Dat betekent dat je die ene leuke werkvorm dus niet kunt gebruiken of flink aan moet passen.
 • Het ene filmpje is het andere niet. Sommige filmpjes lijken motiverend voor de leerlingen maar de vraag is of het leerdoel ermee bereikt wordt.

Hoe nu verder


Na de scholing had iedereen dezelfde informatie en kon het format op dezelfde wijze ingevuld worden en opgestuurd voor feedback. Op dit moment hebben we veel lessen al van feedback voorzien en geredigeerd waar nodig. In januari volgt een evaluatie en kijken we hoe we de volgende serie lessen aan kunnen pakken.

Geïnteresseerd in een dergelijk traject, stuur een mail naar Hendrianne Wilkens