Drie schoolbesturen hebben met hulp van Sivon een vierjarig contract gesloten met leermiddelenleverancier Van Dijk. Het idee is dat je samen kwaliteitseisen kunt opstellen en de invloed op de markt kunt vergroten. In het schooljaar 2021-2022 is het de bedoeling om een aanbesteding te organiseren voor 22 schoolbesturen.

Meer informatie over aanbesteding en samen optrekken vind je op de website van Sivon.