Het CLU voert regelmatig screenings uit van een ELO. Hierbij wordt gekeken in welke mate leerlingen effectief met het materiaal uit de ELO kunnen leren. Van de uitkomsten van de screening wordt een uitgebreid verslag gemaakt, waarin te zien is wat sterke punten en verbeterpunten zijn.

In het volgende leest u hoe een verslag wordt opgebouwd en ziet u enkele voorbeelden van beschrijvingen.

Verslaglegging vanuit een korte theoretische onderbouwing

Het verslag is meestal ingedeeld in:

  • de kwaliteit van de content
  • de kwaliteit van de pedagogisch-didactische benadering
  • de kwaliteit van design en presentatie.

Daarbinnen is er vaak nog weer een verdergaande opsplitsing in onderdelen, bijvoorbeeld bij de kwaliteit van de pedagogisch-didactische benadering wordt gekeken naar de keuze van de opdrachten en de keuze van de werkvormen. Afhankelijk van de behoefte kunnen onderdelen meer of minder aandacht krijgen.
Het verslag wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

Download een uitgewerkt voorbeeld.

Nabespreking van het verslag

Het verslag wordt digitaal opgestuurd. Er ontstaan vaak nogal wat vragen na het lezen van het verslag, daarom lichten we na ongeveer één of twee weken het verslag persoonlijk toe.

Mogelijke vervolgstap: een trainingsaanbod op maat

Het voordeel van een dergelijke manier van screening is dat er gemakkelijk een gericht trainingsaanbod aangeboden kan worden. Het is duidelijk waar de knelpunten zitten en daarom kan er snel een trainingsaanbod volledig op maat gemaakt worden. Hierbij is vaak het eigen materiaal uitgangspunt. De opdrachten tijdens de training zijn erop gericht het eigen materiaal wat er al is, te verbeteren. Daarnaast wordt er natuurlijk aandacht besteed aan lacunes die opgevuld dienen te worden.

Meer weten? Neem contact op met Hendrianne Wilkens.