Verbetert de kwaliteit van de Stercollecties dankzij de adviezen van het CLU? VO-content werkt sinds een paar jaar aan hoogwaardige, open digitale leerlijnen voor het voortgezet onderwijs: dit zijn de Stercollecties. Het leermateriaal is actueel, multimediaal en op maat in te zetten. Voor haar stage paste Camille van Katwijk een aantal materialen aan uit de Stercollectie, op basis van de CLU-werkwijze. Bemerken docenten en leerlingen de verbetering?

Camille van Katwijk is de afgelopen maanden bezig geweest met het stageonderzoek over kwaliteitsverbetering van de Stercollecties van VO-content. De centrale vraag van haar stage-opdracht was of aanpassing van het materiaal op grond van de adviezen uit de pre-screening van het CLU leiden tot een verbetering in de leerzaamheid.

Aanpassingen

De aanpassingen die in dit onderzoek zijn meegenomen zijn: leerdoelen SMART formuleren, leerdoelen op een hogere verwerkingsniveaus formuleren, een advance organizer toevoegen, de voorkennis activeren, reflectieopdrachten aan de werkplannen toevoegen en het toevoegen van meer niet-talige (eind)opdrachten. Waarom deze aanpassingen ertoe doen leest u in deze publicatie.

Het onderzoek is afgenomen onder zes docenten en 261 leerlingen. Elke docent voerde het onderzoek uit bij twee parallelle klassen. Hierbij werkte de ene klas met het originele materiaal en de andere klas met het aangepaste materiaal.

Significante verbetering

Uit het onderzoek komt naar voren dat docenten en leerlingen de aanpassingen als een verbetering in de leerzaamheid ervaren. De aangepaste versie scoort bij leerlingen significant hoger dan de originele versie. Ook bij docenten wordt er een positief resultaat gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat er voornamelijk veel verbetering is te zien door het SMART formuleren van leerdoelen, het toevoegen van een advance organizer en het toevoegen van reflectieopdrachten in de werkplannen. Daarnaast zien de docenten ook een grote verbetering door de activatie van voorkennis.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat docenten graag meer differentiatie terug zouden zien in de opdrachten van de Stercollecties, zodat ze beter kunnen inspelen op de verschillen tussen leerlingen.

VO-content gaat de adviezen komend schooljaar doorvoeren in de Stercollecties. Meer informatie over het onderzoek? Mail Hendrianne Wilkens.