VO-content besteedt structureel veel aandacht aan de kwaliteit van de Stercollecties. Het CLU is al enige tijd betrokken bij deze kwaliteitszorgcyclus. De afgelopen jaren voerden we verschillende screenings uit, op grond waarvan VO-content verschillende Stercollecties verbeterde. Ook dit jaar trainen we weer de ontwikkelaars en de docentenpanels krijgen een training over hoe en waaraan ze leerzame Stercollecties kunnen herkennen.