Er is veel te doen over de wet die het Lerarenregister regelt, deze wet is onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. Tijdens het vijfjarig bestaan van VO-content sprak Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, hier ook over. Hij vergeleek het onderwijs met de zorg. En stelde dat daar waar een foutje in de zorg hersteld kon worden, foutjes in het onderwijs onomkeerbaar zijn: “je kunt immers niet terug vanuit een hogere opleiding naar een lagere.”

Het is bekend dat artsen en verpleegkundigen geregistreerde beroepen zijn. En om als beroepsbeoefenaar erkend te blijven moet je je verplicht laten bijscholen. Als beroepsgroepen in de zorg dat al moeten, dan moeten die in het onderwijs dat dus zeker!

En als we het dan toch over beroepsgroepen in het onderwijs hebben: waarom zou die van ontwikkelaar van leermiddelen daar niet tussen kunnen zitten? Waarom is daar geen opleiding voor? Met competentieprofielen en examens en al. Ik hoop dat de VELON en de Onderwijscoöperatie elkaar snel zullen vinden zodat de huidige competentieprofielen voor leraren aangevuld kunnen worden met competenties voor het ontwikkelen van leerzame leermiddelen.

Arno Reints
Strategisch adviseur CLU