Het CLU heeft op Bonaire medewerkers van het Cultuurpark Mangazina di Rei begeleid in het opzetten van een systematische manier van Werkplekopleiden.

In Nederland zijn steeds meer bedrijven in de sociale werkvoorziening die zich richten op het systematisch opzetten van het opleiden op de werkplek. Juist in de sociale werkvoorziening is het belangrijk dat leren en werken samengaan. Voor deze systematische manier van opleiden op de werkplek hebben IVIO-Didactiek en het CLU in opdracht van SBCM een methodiek ontwikkeld waarmee werknemers de benodigde werknemerscompetenties kunnen verwerven: Werkplekopleiden (WPO)

De methodiek van Werkplekopleiden (WPO)

De methodiek is erop gericht dat werknemers tijdens het werk verschillende werknemerscompetenties kunnen verwerven. Enkele voorbeelden van deze werknemerscompetenties:

  • Zet een opdracht om in actie.
  • Houdt zich aan de huisregels.
  • Controleert of de aanwijzingen zijn opgevolgd.
  • Benadert klanten vriendelijk

Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op Bonaire

Op Bonaire is behoefte aan de methodiek van werkplekopleiden bij de Stichting Mangazina di Rei. Mangazina di Rei is een cultuurpark en leercentrum. Het cultuurpark heeft het karakter van een openlucht museum, waar bezoekers de cultuur van Bonaire kunnen zien, voelen en proeven. Als leercentrum heeft Mangazina di Rei niet alleen educatieve waarde voor toeristen, het biedt ook diverse soorten leerwerkplekken aan jongvolwassenen en volwassenen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende werksoorten, zoals op het gebied van administratie, bezoekersbegeleiding, de giftshop, de keuken, ateliers voor souvenirs en de muziekafdeling. Op de meeste plaatsen geldt dat er sprake is van interactie met toeristen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen

Het CLU heeft op Mangazina di Rei samen met de medewerkers die de jongeren begeleiden gezocht naar een effectieve inzet van WPO. Aan de orde kwamen onder andere:

  • Welke competenties zijn van belang voor medewerkers op Magazina di Rei?
  • Hoe observeer je? Wat zijn valkuilen daarbij?
  • Hoe ziet een leerwerkperiode eruit?
  • Welke opdrachten zijn wanneer voor welke medewerker geschikt?
  • Hoe weet je welke vooruitgang er is?

Het was een interessante dag waarin we met veel plezier hebben gewerkt aan bovenstaande onderwerpen.

Meer weten?

CLU heeft veel ervaring op de Antillen en geeft trainingen.